zondag 16 juni 2013

Stolpersteine op de Burgemeester Meineszlaan

Bewoners van de Burgemeester Meineszlaan hebben het initiatief genomen voor het project 'Stolpersteine' in de Meineszlaan. Stolpersteine zijn gedenkstenen die worden gelegd in het trottoir voor de huizen van slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn weggevoerd en vermoord.

Deze steentjes worden 'Stolperstein' of struikelsteen genoemd omdat het de bedoeling is dat de passant er spreekwoordelijk over struikelt en met 'gestuikeld hart' voorover gebogen de tekst leest op het steentje.

In de Burgemeester Meineszlaan woonden in de oorlogsjaren 36 Joodse gezinnen. In totaal gaat het om 55 personen.

Sommige bewoners van omliggende straten hebben zich bij ons initiatief aangesloten en ook voor hun huizen, waar Joodse slachtoffers hebben gewoond, worden Stolpersteine gelegd, 5 in totaal.

De projectgroep Stolpersteine op de Meineszlaan heeft zich tot doel gesteld om in het voorjaar van 2014 de Stolpersteine te laten plaatsen. Dit zal met gepast ceremonieel plaatsvinden.

Ook zal aan het begin en het eind van de laan een gevelbord worden geplaatst met informatie over de Stolpersteine. Dit bord is tevens een gedenkteken voor alle overige slachtoffers die om hun levensovertuiging, sexuele geaardheid of etnische achtergrond om het leven gebracht zijn.

Het geld dat daarvoor benodigd is, wordt ingebracht door bewoners, de deelgemeente Delfshaven en diverse fondsen. Mocht u ook een financiële bijdrage willen doen, dat kan door te storten op:

Vereniging de Woonkamer, rekeningnr. 153222034 onder vermelding van "Stolpersteine"

Meer weten? Neem dan contact op met truussegers@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten