woensdag 29 september 2010

Paulien neemt afscheid van het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal Paulien Reinink terugtreden als bestuurslid van de vereniging.

Paulien behoort tot de initiatiefnemers van de woonkamer en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de activiteiten tot heden. Paulien zal daarom tijdens de ALV op gepaste wijze worden bedankt voor haar werkzaamheden.

dinsdag 28 september 2010

Opening keuken

De verbouwing van de keuken verloopt voorspoedig. De opening van de nieuwe keuken zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 november om 21.00 uur.


Voor de opening van de keuken zal de eerste Algemene Ledenvergadering(ALV) plaatsvinden (om 20.30 uur). De agenda voor de ALV zal aan de leden van de vereniging vooraf worden verstrekt.

zondag 19 september 2010

Update voortgang keuken


Update: er is inmiddels een wandje geplaatst voor de toiletruimte en het tegelen is gestart.

zaterdag 18 september 2010

Mohammed bouwt de keuken

Onlangs is de realisatie gestart van de keuken. Buurtbewoner Mohammed heeft er inmiddels de nodige uren inzitten en het werk vordert gestaag.

Binnenkort kunnen we dus echt aan de slag met de kookactiviteiten! Wordt vervolgd.

woensdag 15 september 2010

De leesclub leest door

De leesclub heeft inmiddels al een aardig boekenplankje doorgelezen en besproken:

Het boek van deze maand