maandag 4 april 2011

Bezoek deelraad (locatie: Speeltuin Ali Baba)

Ingezonden mededeling, ter info:
Op woensdagavond 13 april komt de deelraad van Delfshaven op bezoek bij de bewoners op en rond het Meineszplein:

Datum: Woensdag 13 april 2011
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Ali Baba, Jagthuisstraat 20

In 2008 vroegen bewoners rond het Burg. Meineszplein de aandacht van de deelraad voor de jeugd- en drugsgerelateerde overlast in de buurt. Daarom komt de deelraad nu naar de wijk toe, om van de bewoners te horen hoe het ermee staat. Want er is veel gebeurd de afgelopen jaren: de bewoners hebben, samen met de stadsmarinier, de deelgemeente en de politie, de overlast aangepakt. En nu ligt er, op initiatief van de bewoners, een visie op de toekomst van het plein.